I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Det eviga osläckbara LJUSET
Källan och ursprunget som alltid funnits och kommer finnas
Den allvetande allsmäktige som omfattar allt i sin Barmhärtighet

klarlysande ledstjärnor på mänsklighetens himlavalv
felfria (ma’soomin) välsignelser sända från det eviga Ljuset
utvalda vägvisare och frälsare
Ljus

Första ljuset:
Den sista av Profeter och Guds älskade – Profeten Mohammad Mostafa(S)

"Alla som kände till honom såg honom som en tillförlitlig och ärlig människa. Dessa egenskaper gjorde att han blev kallad "den sannfärdige" (Sadiq) och "den ärlige" (Amin) bland folket....När Profet Mohammad var i sin ungdoms år blev det en översvämning runt Kabah... läs vidare..."

Andra ljuset:
Guds vän och de troendes ledare och mästare – Imam Haydar Karrar Ali Mortada(A)
Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han hade i Allahs ögon. Detta, då ingen annan någonsin har fötts i det heliga Kaaba, varken före eller efter Imam Ali(A)… läs vidare…”

”En dag träffades två män, den ena muslim och den andra av bokens folk (kristen eller jude), på vägen utanför staden. Den muslimska mannen var på väg till Kufa och den andra mannen till en stad i närheten. Då de skulle gå samma väg en bit, bestämde de sig för att hålla varandra sällskap… läs vidare…”

Tredje ljuset:
Världens kvinnors mästarinna – Fatimah Zahra(A)
”… Fatimah Zahra(A) hörde mannens bedjande röst utanför och började titta runt i huset efter saker som hon kunde ge mannen. Det enda som hon hittade i huset varläs vidare…”

Fjärde ljuset:
Den givmilde av Ahl al-Bayt och mästare av paradisets unga – Imam Hassan Mojtaba(A)
På vägen stötte han på en man som var en av Muawiyahs vänner. När mannen fick reda på att det var Imam Hassan(A) så började han använda ett fult språk. Imam Hassan(A) stannade upp och lyssnade på honom och väntade på att mannen talade färdigt. Sedan sade hanläs vidare…”

Femte ljuset:
Martyrernas mästare och mästare av paradisets unga – Imam Hossein shahid(A)
En man kom till Imam Hossein(A ’Jag är ständigt olydig mot Allah och kan inte avhålla mig från synd, därför ber jag dig o son till Allahs Profet, att ge mig ett råd som kan hålla mig borta från synd.’ Imam Hossein(A) svaradeläs vidare…”

Sjätte ljuset:
Dyrkarnas och tillbedjarnas mästare – Imam Ali Sajjad Zain al-’Abedin(A)
”… En man ställde sig framför Sajjad(A) och började fördöma honom. Men Imam Sajjad(A) sa inget tillbaka. När mannen gick, sade Imam Sajjad(A) till dem som satt med honom: "Hörde ni vad mannen sa? Jag vill att ni följer med mig så att ni får höra mitt svar till honomläs vidare…"

Sjunde ljuset:
Kunskapens Mästare – Imam Mohammad Baqir(A)
Mannen: tala gärna om för mig hur mycket styrka Allah(SWT) gett oss människor? Är det som så att Allah(SWT) gett oss absolut makt, ingen makt alls eller begränsad makt? Imam Baqir(A) sadeläs vidare…”

Åttonde ljuset:
Den sannfärdige – Imam Ja’far Sadiq(A)
De var de sista ögonblicken av Imam Sadiqs(A) liv. Hans(A) ögon var stängda. Plötsligt öppnade han sina ögon, och sadeläs vidare…”

Nionde ljuset:
Ilskans tämjare – Imam Mosa Kadhim(A)
När dessa saker nådde Imam Kadhim(A) tog han emot pengarna och klädesplaggen men han lämnade tillbaka manteln med Ali son av Yaqtins budbärare. Han skrev till honom läs vidare… ”

Tionde ljuset:
Konung av Toos - Imam Ali Ridha(A)
När vår 8:e Imam, Imam Ridha(A) en gång reste till en stad (kallad Nishapur) bad stadens invånare Imamen(A) att berätta för dem en hadith från vår Heliga Profet Mohammad(S). Imam Ridha(A) berättadeläs vidare…”
”… En dag när Imam Ridha(A) var på väg med sin historiska resa från Medina till Marw (Khurasan), passerade han en djungel där han mötte en jägare som höll på och döda ett rådjurläs vidare…”

Elfte ljuset:
Den generöse – Imam Mohammad Jawad(A)
”… stannade sitt ekipage och frågade: ”Unge man, varför sprang du inte iväg som alla andra barn?” Imam Jawad(A) svarade lugntläs vidare…”

Tolfte ljuset:
Den vägledande – Imam Ali Hadi(A)
”… Han tog hand om den 10:e Imamen, Imam Hadi(A), och förbjöd alla Shia från att besöka honom(A). Att söka om råd för vägledning från Imam Hadi(A) var nu förbjudet för Shia. Efter en periodläs vidare…”

Trettonde ljuset:
Fader till världens Väntade Frälsare- Imam Hassan Askari(A)
”… Jag begav mig till honom, men jag tvekade i att informera honom om mina problem, då jag var rädd att han inte skulle hjälpa mig på grund av mitt rykte som hovpoet för Abbasiderna. Jag vankade runt Imamens(A) hus en stund, innan jag till slut knackade på dörren. Dörren öppnades ochläs vidare…”

Fjortonde ljuset:
Den väntade och skipare av rättvisa – Imam Mahdi(Aj)

Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nytt material så håll utkik och låt oss gärna ta del av era synpunkter kring sidan i form av "feedback".

Inkludera oss och alla som på något sätt bidragit till detta med minsta lilla i era böner och Må Gud acceptera och välsigna oss alla med följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) i denna värld och Nästa och påskynda den Väntade Imamens(Aj) efterlängtade återkomst, inshaAllah!